fbpx
Luoteis-Helsingin musiikkiopiston logo
Ilmoittaudu nyt syksyn 2024 muskari- ja soitinkaruselliryhmiin!

Presentation av musiklekskolan

Musiklekskolan, som även kallas muskari, är musikundervisning för barn mellan 3 månader och 8 år. Musiklekskolan är också ett sätt för föräldrar att uppleva musik tillsammans med barnet.

Musiklekskolan ger barnet glädje, upplevelser och känsla av att lyckas i samband med musiken. På lektionerna får man sjunga, läsa ramsor, göra rytmövningar, spela (rytm- och melodi-instrument), röra på sig och leka. På lektionerna kan man också måla och rita. Småbarns musikundervisning erbjuder en bra grund för senare spel- och sångstudier.

Till musiklekskolan tar man elever i vårens ansökning 23.3–23.4 2024.

Barngrupper tillsammans med en förälder

Barnet kan börja musiklekskolan i så kallade familjegrupper redan som baby (3 månader – 2 år) tillsammans med en förälder.

Barnen delas i grupper enligt födelseår och grupperna möts 45 minuter en gång i veckan.

Lektionens gång planeras så att den passar för den åldersgrupp eleverna är i.

  • 3–11 månader: 45 min tillsammans med en förälder
  • 1–2 år: 45 minuter tillsammans med en förälder
  • Familjemusiklekskola: 45 minuter, 2 barn ur samma familj tillsammans med en förälder

Barngrupper utan föräldrar

3-, 4- och 5-åringar: 45 minuter utan föräldrar

Kantelemusiklek

I kantelemusiklekskolan bekantar man sig som namnet antyder med kantelen.

5- och 6-åriga barn som är i förskoleåldern kan söka till grupperna. Kantele är ett fint instrument att börja med!

Bildkonst-kantelemusiklek

Grupperna i bildkonstmusiklek är avsedda för 6-8-åriga musiklekbarn. Också för 5-åringar kan det grundas en egen grupp ifall det ansöker minst 6 femåriga barn.

Som lärare fungerar bildkonstläraren Elina Nissinen och musikleksksoleläraren Marja Pennanen.

Lektionen påbörjas alltid med ett musikaliskt element (rytmik, sång, kantelespel, inlevelselekar och musikgymnastik). Bildkonsten förverkligas med olika tekniker och arbetssätt: kritritning, målning, kolritning, gips och lerarbeten.

I bildkonstmusikleken förenas musiken och bildkonsten kring samma tema.

Sång-musiklek (5-8-åringar)

I sång-musikleken hittar vi tillsammans sångglädjen och lär oss att använda vår röst väl. Deltagarna uppmuntras att använda sin egen röst.

Piano-musiklek (5-6-åringar)

I pianomusikleken bekantar vi oss med pianot via lekar vid sidan av musiklekens andra arbetssätt. På lektionerna sjunger man, rör på sig, lär sig rytmer, spelar rytminstrument och bekantar sig med spelfingrar, fingersiffror och rytmer. Piano är en del av musiklektimmen utan stora inlärningsförväntningar.

Ukulele-musiklek (6-8-åringar)

I instrumentgrupparna bekantar man sig med instrument som redan passar barnens händer. Ukulele är ett mångsidigt och skojigt instrument. På ukulelen övar man sig att byta ackord och ackompanjera sånger. Förutom de traditionella musiklek-metoderna spelar vi mycket tillsammans och övar oss på att uppträda.

Instrumentkarusell

Grupperna är avsedda för 6–8-åriga elever. Eleverna får undervisning i 4 instrument under läsåret. Instrumenten varierar från år till år.

Instrumentkarusellen är ett trevligt sätt att bekanta sig med flera instrument och lärare.

Många har via den hittat sitt eget favoritinstrument

Förfrågningar: toimisto@luhmo.fi

Obs! Institutets undervisningsspråk är finska.

Elevantagning

Anmälan till musikstudier som börjar hösten 2024 sker genom att fylla i blanketten på hemsidan under ansökningstiden.

Ansökningstiden

Ansökning för studier som börjar hösten 2024 sker via hemsidorna under ansökningstiden.

Under ansökningstiden bör man fylla i ansökningsblanketten som finns på hemsidan.

Musiklekskola och instrumentkarusell

För musiklekskola och instrumentkarusell är det inga inträdesförhör, nya elever tas in i anmälningsordning och anmälningen sker genom att fylla i blanketten på hemsidan. Se beskrvningen för musiklekskolgrupperna på musiklekskolans sida.

Ansökning till egna spel- eller sånglektioner och förberedande instrumentundervisning

Sökanden till förberedande instrumentundervisning samt till egna spel- och sånglektioner bör delta i en inträdesintervju. Till instrumentutbudet och läroplanen kan man bekanta sig på musikinstitutets hemsida.