Svenska

PRESENTATION AV MUSIKLEKSKOLAN

 

Musiklekskolan, som även kallas muskari, är musikundervisning för barn mellan 3 månader och 8 år. Musiklekskolan är också ett sätt för föräldrar att uppleva musik tillsammans med barnet.

Musiklekskolan ger barnet glädje, upplevelser och känsla av att lyckas i samband med musiken. På lektionerna får man sjunga, läsa ramsor, göra rytmövningar, spela (rytm- och melodiinstrument), röra på sig och leka. På lektionerna kan man också måla och rita. Småbarns musikundervisning erbjuder en bra grund för senare spel- och sångstudier.

Till musiklekskolan tar man elever i vårens ansökning samt till de lediga platserna under läsåret.

 

Barngrupper tillsammans med en förälder

 

Barnet kan börja musiklekskolan i så kallade familjegrupper redan som baby (3 månader – 2 år) tillsammans med en förälder.

Barnen delas i grupper enligt födelseår och grupperna möts en gång i veckan 30-45 minuter.

Lektionens gång planeras så att den passar för den ålersgrupp eleverna är i.

  • 3–11 månader: 30 min tillsammans med en förälder
  • 1–2 år: 45 minuter tillsammans med en förälder
  • Familjemusiklekskola: 45 minuter, 2 barn ur samma familj tillsammans med en förälder (ingen grupp läsåret 2015–2016)

 

Barngrupper utan föräldrar

3-, 4- och 5-åringar: 45 minuter utan föräldrar

 

Kantelemusiklek

I kantelemusiklekskolan bekantar man sig som namnet antyder med kantelen.

5- och 6-åriga barn som är i förskoleåldern kan söka till grupperna.

Kantele är ett väldigt populärt instrument i Luhmo.

Nästan 30 institutselever spelar folkmusik-kantele med Maarit Aarvala.

Kantele är ett ypperligt ackompanjeringsinstrument för barn!

 

Bildkonst-kantelemusiklek

Grupperna i bildkonstmusiklek är avsedda för 6-8-åriga musiklekbarn. Också för 5-åringar kan det grundas en egen grupp ifall det ansöker minst 6 femåriga barn.

Som lärare fungerar bildkonstläraren Sonja Anttila och musikleksksolelärarna Marja Pennanen och Kati Turtiainen.

Lektionen påbörjas alltid med ett musikaliskt element (rytmik, sång, kantelespel, inlevelselekar och musikgymnastik). Bildkonsten förverkligas med olika tekniker och arbetssätt: kritritning, målning, kolritning, gips och lerarbeten.

I bildkonstmusikleken förenas musiken och bildkonsten kring samma tema.

 

Instrumentkarusell

 

Grupperna är avsedda för 6-8-åriga elever. Under 6-åringar tas in endast via inträdesförhören. Eleverna får undervisning i 4-6 instrument under läsåret. Instrumenten varierar från år till år.

Instrumentkarusellen är ett trevligt sätt att bekanta sig med flera instrument och lärare.

Många har via den hittat sitt eget favoritinstrument

Förfrågningar: toimisto@luhmo.fi

Obs! Institutets undervisningsspråk är finska.

ELEVANTAGNING

Anmälan till musikstudier som börjar hösten 2018 sker genom att fylla i blanketten på hemsidan under ansökningstiden.

Ansökningstiden

Ansökning för studier som börjar hösten 2018 sker via hemsidorna under ansökningstiden.

Under ansökningstiden bör man fylla i ansökningsblanketten som finns på hemsidan.

Musiklekskola och instrumentkarusell

För musiklekskola och instrumentkarusell är det inga inträdesförhör, nya elever tas in i anmälningsordning och anmälningen sker genom att fylla i blanketten på hemsidan. Se beskrvningen för musiklekskolgrupperna på musiklekskolans sida.

 

Ansökning till egna spel- eller sånglektioner och förberedande instrumentundervisning

Sökanden till förberedande instrumentundervisning samt till egna spel- och sånglektioner bör delta i en inträdesintervju. Till instrumentutbudet och läroplanen kan man bekanta sig på musikinstitutets hemsida.