Opintopolku

Musiikkiopistossa saattaa vierähtää useita vuosia harrastuksen parissa.
Oppilaan opintopolku saattaa olla pituudeltaan vauvamuskarista aina lukioikään asti, siinä vaiheessa ollaankin jo hyvinkin tuttuja ja musiikki on varmasti mukana koko loppuelämän!

Oheisessa kaaviossa on avattu hieman musiikkiopiston eri osastojen sisältöä ja kestoja.

1. VARHAISIÄN MUSIIKKIASVATUS (musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus)

Musiikkileikkikoulu 0–7  vuotiaille
Soitinkaruselli 6-8 vuotiaille
Soitinvalmennus 6–8 vuotiaille

MUSIIKIN PERUSTASO

Musiikin perustasolla oppilaat ovat iältään n. 7-20 vuotiaita. Opintojen kesto on n. 6-10 vuotta, riippuen oppilaan aloitusiästä.

Musiikin perustason opinnoissa käydään omalla soittotunnilla viikottain, osallistutaan yhteismusisointiin ja musiikin perusteiden opintoihin.

Musiikin perustason sisältö:

INSTRUMENTTITAIDOT

Instrumentti- ja lauluopinnot sisältävät seuraavat perusopinnot:

Soitin:

 • Perustaso 1 (1PT)
 • Perustaso 2 (2PT)
 • Perustaso 3 (3PT)

Laulu ja lauluyhtyeet:

 • Perustaso 1 (PT1)
 • Perustaso 2 (PT2)

YHTEISMUSISOINTI

Oman soitto- tai laulutunnin lisäksi oppilaat osallistuvat yhteismusisointiin osana opintoja. Osallistumiseen vaikuttavat oppilaan aloitusikä, pääaine ja edistymisen nopeus. Yhteismusisointia ovat mm:

 • orkesterit
 • kuorot
 • pienyhtyeet
 • säestyskoulutus
 • vapaasäestys
 • luokkatunnit

MUSIIKIN PERUSTEET

Musiikin perusteiden opiskelu aloitetaan 9-10 vuotiaana.

 1. vuosi MUPE 1
 2. vuosi MUPE 2
 3. vuosi MUPE 3
 4. vuosi MUPE 4
 5. vuosi MUPE 5
 6. vuosi MUPE 6

Perustason opintojen päätteeksi oppilas saa perustason päättötodistuksen.

Opintoja voi tämän jälkeen jatkaa musiikkiopistotasolla, ikäänkuin peruskoulusta lukioon siirtyen.

MUSIIKKIOPISTOTASO

Musiikkiopistotasolla opintoja on mahdollista jatkaa n. 2-4 vuotta musiikin perusopintojen jälkeen. Musiikkiopistotason päättötodistus on musiikin laajan oppimäärän mukaisesti suoritettu tutkinto, jota vaaditaan mm. musiikin ammattiopintoihin pyrittäessä. Musiikin laajan oppimäärän opinnot ovat kuitenkin tarkoitettu kaikille, jotka haluavat syventää omaa musiikin harrastustaan ja saada hyvät eväät omatoimiseen elinikäiseen musiikin harrastamiseen.

Sekä musiikin perustasolla että musiikkiopistotasolla on mahdollista opiskella ylimääräisiä kursseja, kuten improvisointi, musiikkiteknologia, sävellys, esiintymistaitoa ym.

Kansanmusiikin opinnoissa improvisointi, säveltäminen ja sovittaminen pyritään toteuttamaan osana opetussuunnitelmaa.  Ylimääräisiä kursseja järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

PÄÄAINEEN I-KURSSI

 • Soitin (MO I)
 • Laulu (MO I)
 • Lauluyhtyeet (MO I )

YHTEISMUSISOINTI

Yhteismusisointia vuosittain

MUSIIKIN PERUSTEET

MUPE 7 (MO)

MUPE 8 (valinnaisaine)

Musiikin laajan oppimäärän mukaisesti suoritettu musiikkiopistotason päättötodistus.