fbpx
Luoteis-Helsingin musiikkiopiston logo
AVOIMET OVET lauantaina 23.3. klo 11–14

Opintopolku

Musiikkiopistossa saattaa vierähtää useita vuosia harrastuksen parissa. Oppilaan opintopolku saattaa olla pituudeltaan vauvamuskarista aina lukioikään asti, siinä vaiheessa ollaankin jo hyvinkin tuttuja ja musiikki on varmasti mukana koko loppuelämän! Alla on kuvattuna lyhyesti musiikkiopiston eri osastojen sisältöä ja opintojen kestoa. Voit myös tutustua tarkempaan opetussuunnitelmaan.

VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

 • Musiikkileikkikoulu 0–7 -vuotiaille
 • Kuvataidemusiikkileikkikoulu
 • Soitinkaruselli 6-8 -vuotiaille
 • Puhallinkaruselli 8-11 -vuotiaille
 • Soitinpajat 6–9 -vuotiaille

PERUSOPINNOT

Musiikin perustasolla oppilaat ovat iältään n. 7-20 -vuotiaita. Opintojen kesto on n. 6-9 vuotta, riippuen oppilaan aloitusiästä.

Musiikin perustason opinnoissa käydään omalla soittotunnilla viikottain, osallistutaan yhteismusisointiin ja musiikin perusteiden opintoihin.

Aloittavat oppilaat käyvät sekä omalla soittotunnilla että alkupolkutunnilla.

Instrumentti- ja lauluopinnot sisältävät seuraavat perusopinnot:

Soitin

Perusopintoja soittimesta riippuen 3-4 tasoa

Laulu ja lauluyhtyeet

Perusopintoja 2 tasoa

Oman soitto- tai laulutunnin lisäksi oppilaat osallistuvat yhteismusisointiin osana opintoja.

Osallistumiseen vaikuttavat oppilaan aloitusikä, pääaine ja edistymisen nopeus. Yhteismusisointia ovat mm:

 • orkesterit
 • kuorot
 • pienyhtyeet
 • säestyskoulutus
 • vapaasäestys
 • luokkatunnit

 

Alkupolkuryhmässä opiskellaan yhteissoiton ja musiikin perusteiden alkeita.

Musiikin perusteiden opinnot jakautuvat neljälle tasolle (mupe 1-4).

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Oppilas valitsee kolmesta syventymiskohteesta häntä eniten kiinnostavan:

 • Soitto tai laulu
 • Yhtyesoitto tai -laulu
 • Sävellys ja/tai sovitus

Lisäksi opiskellaan tuki- ja valinnaisia opintoja.

Musiikkiammattiin pyrkivälle oppilaalle tarjotaan mahdollisuus muita laajempiin opintoihin.

Oppilas valmistaa oman kiinnostuksensa mukaisen lopputyön.

Valmistuessaan musiikkiopistosta opiskelija saa musiikin laajan oppimäärän päättötodistuksen.