Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste                        

Rekisterin pitäjä:                                                         

Luoteis-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry.

Kuparitie 1, 3. krs 00440 Helsinki

Sirpa Huuskonen, rehtori: 050 556 8811, sirpa.huuskonen@luhmo.fi

Kanslia: 050 564 3557, toimisto@luhmo.fi

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Sirpa Huuskonen, rehtori

Kuparitie 1, 3. krs 00440 Helsinki

050 556 8811

sirpa.huuskonen@luhmo.fi

 

Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään oppilaan yhteydenottoa, opintotietoja, yksilöimistä, tilastoimista, laskuttamista ja viestintää varten. Alaikäisen oppilaan huoltajan henkilötietoja kerätään ja käsitellään yhteydenottoa ja laskuttamista varten.

 

Rekisterin tietosisältö:

Sukunimi pakollinen, kutsumanimi pakollinen, henkilötunnus opiskelijalle pakollinen henkilön yksilöimiseksi ja laskutusta varten, henkilötunnus huoltajalle pakollinen henkilön yksilöimiseksi ja laskutusta varten, osoite postitusta varten, kotikunta tilastointia varten, puhelinnumero pakollinen peruutuksista ja muutoksista tiedottamista varten, sähköpostiosoite pakollinen ilmoittautumisen vahvistusilmoitusta ja tiedottamista varten, äidinkieli tilastointia varten, kansalaisuus tilastointia varten, julkaisuluvat oppilaan tietojen käyttämiseen viestittämiseen liittyen

 

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriä päivitettään asianomaisilta saaduilla tiedoilla henkilön asioinnin, kirjautumisen tai ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Rekisterin käyttöoikeus vain oppilaitoksen henkilökunnalla ja ylläpito-oikeus järjestelmän ylläpitäjällä. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön muutoin kuin perintätapauksissa. Asiakkaalla on henkilörekisterilain (Henkilötietolaki 523/1999, 10§) mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on opiston tietokannassa.

Rekisteröity henkilö voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti opiston rekisteriasioista hoitavalle henkilölle. Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei siirretä.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteri on tarkoitettu opiston sisäiseen käyttöön. Salassa pidettävien tietojen selailuoikeutta on rajoitettu määrittelemällä käyttäjäoikeudet käyttäjäkohtaisesti. Rekisteristä tulostetaan vaaditut ja muut tarpeelliset tulosteet, jotka sisältävät asianosaisten nimet, osoitteet ja asian laatua koskevat tiedot ottaen huomioon salassapitovelvoitteet. Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, henkilömatrikkeleihin eikä sukututkimuksiin.

Rekisteri on tarkoitettu ainoastaan opiston sisäiseen käyttöön, johon käyttäjille määritellään käyttäjäkohtaiset käyttöoikeudet. Järjestelmää käytetään verkkoympäristössä aina SSL-suojatussa yhteydessä. Järjestelmän palvelinlaitteet säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain valtuutetulla henkilöstöllä. Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja käyttäjäkohtaista salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus. Järjestelmän ylläpitäjä huolehtii järjestelmän tietojen varmuuskopioinnista säännöllisesti.