Kevään 2020 instrumenttioppilaiden oppilasvalinta

Kevään 2020 oppilasvalinnan tulokset on lähetetty hakijoiden antamaan sähköpostiosoitteeseen 3.6.2020.

Oppilaspaikan saaneiden tulee ottaa oppilaspaikka vastaan 12.6.2020 mennessä sähköpostitse (toimisto@luhmo.fi)