Sairaslomien korvaaminen

Oppilaan poissaolot

Oppilaan poissaoloja ei korvata. Poikkeuksena yli kaksi kuukautta yhtäjaksoisesti kestävät sairaslomat, joiden kohdalla voidaan harkita lukukausimaksun alentamista tapauskohtaisesti (esim. soittamisen estävä luunmurtuma).

Opettajan sairasloma

Ensisijaisesti pyrimme saamaan sijaisen pitämään tunnit.

Opettajan sairasloman johdosta perutut pääaineen oppitunnit jätetään korvaamatta max. 4 oppituntia / lukukausi.
Opettajan sairasloman johdosta perutut ryhmäaineen (musiikin perusteet, yhteismusisointi) oppitunnit korvataan sairasloman jatkuessa poikkeuksellisen pitkään.