Musiikkileikkikoulun esittely

Musiikkileikkikoulu, tutummin muskari, on 3kk – 8 -vuotiaiden lasten varhaisiän musiikkikasvatusta. Musiikkileikkikoulu on myös vanhemmille iloinen tapa kokea musiikkia lapsen kanssa.

Musiikkileikkikoulu antaa lapselle iloa, elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia musiikin parissa. Työtapoihin kuuluu laulaminen, loruilu, rytmittely, soittaminen (rytmi- ja melodiasoittimet), liikkuminen ja leikkiminen. Tunneilla voidaan myös maalata ja piirtää. Varhainen musiikkikasvatus on hyvä ponnahduslauta myöhemmälle soitto- tai lauluharrastukselle.

Musikkileikkikouluun otetaan oppilaita kevään haussa (18.4.-22.5.2017) sekä vapaille paikoille lukuvuoden aikana.

Tutustu varhaiskasvatuksen ryhmiimme alta:

Musiikkileikkikoulun ilmoittautumiset

Lapsiryhmät vanhemman kanssa

Musiikkileikkikoulun voi aloittaa ns. perheryhmissä jo vauvaiässä huoltajan kanssa (3 kk-2 v).
Ryhmät muodostetaan syntymävuoden perusteella omiin ikäryhmiin
ja ne kokoontuvat kerran viikossa 30 -45 min.
Tunnin kulku suunnitellaan kullekin ikäryhmälle sopivaksi.

  • 3 kk-11 kk: 30 min, huoltajan kanssa
  • 1 ja 2 -vuotiaiden ryhmät: 45 min, huoltajan kanssa
  • Perhemuskari: 45min, 2 lasta samasta perheestä huoltajan kanssa (ei ryhmää lukuvuonna 2016-2017)

Lapsiryhmät ilman vanhempia

3, 4 ja 5 vuotiaat: 45 minilman huoltajaa

Kantelemuskari

Kantelemuskarissa tutustutaan nimensä mukaisesti kanteleeseen.

Ryhmään voivat hakea 5-6-vuotta täyttävät tai täyttäneet esikouluikäiset lapset.
Kantele on Luhmossa hyvin suosittu soitin.
Kansanmusiikki-kannelta soittaa lähes 30 lasta ja nuorta opistossamme Maarit Aarvalan johdolla.
Kantele on lapsille erinomainen ensimmäinen säestyssoitin!

Kuvataide-kantelemuskari

Kuvataidemuskarin ryhmät on tarkoitettu 6-8 vuotiaille muskarilaisille. Myös 5-vuotiaille voidaan perustaa oma ryhmä, mikäli hakijoita on vähintään 6 viisivuotiasta lasta.

Opettajina toimivat kuvataideopettaja Sonja Anttila  ja musiikkileikkikoulun opettaja Marja Pennanen ja Kati Turtiainen.

Tunti aloitetaan aina musiikillisilla elementeillä (rytmiikka, laulu, kanteleensoitto, eläytymisleikit ja muusiikkiliikunta). Kuvallinen ilmaisu toteutetaan erilaisin tekniikoin ja työtavoin: liituvärit, maalaus, hiilipiirrustus, kipsi ja savityöt.

Kuvismuskarissa musiikki ja kuvataide yhdistyy saman teeman kautta.

Soitinkaruselli

Ryhmät ovat tarkoitettu 6-8 -vuotiaille oppilaille. Alle 6-vuotiaat otetaan vain oppilasvalinnan kautta.
Oppilaat saavat 4-6 instrumentin soitonopetusta lukuvuoden aikana. Instrumentit vaihtelevat vuosittain.
Soitinkaruselli on kiva tapa tutustua useisiin soittimiin ja niiden opettajiin.
Moni on löytänyt tätä kautta oman lempisoittimensa.

Tiedustelut: toimisto@luhmo.fi

Musikkileikkikouluun otetaan oppilaita kevään haussa sekä vapaille paikoille lukuvuoden aikana.