Musiikkileikkikoulun esittely

Musiikkileikkikoulu, tutummin muskari, on 3 kk – 8 vuoden ikäisten lasten varhaisiän musiikkikasvatusta. Musiikkileikkikoulu on myös vanhemmille iloinen tapa kokea musiikkia lapsen kanssa.

Musiikkileikkikoulu antaa lapselle iloa, elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia musiikin parissa. Työtapoihin kuuluu laulaminen, loruilu, rytmittely, soittaminen (rytmi- ja melodiasoittimet), liikkuminen ja leikkiminen. Tunneilla voidaan myös maalata ja piirtää. Varhainen musiikkikasvatus on hyvä ponnahduslauta myöhemmälle soitto- tai lauluharrastukselle.

Musikkileikkikouluun otetaan oppilaita kevään haussa (5.5.-23.5.2021) sekä vapaille paikoille lukuvuoden aikana.

Tutustu varhaiskasvatuksen ryhmiimme alta:

Musiikkileikkikoulun ilmoittautumiset

Lapsiryhmät vanhemman kanssa

Musiikkileikkikoulun voi aloittaa ns. perheryhmissä jo vauvaiässä huoltajan kanssa (3 kk-2 v).
Ryhmät muodostetaan syntymävuoden perusteella omiin ikäryhmiin
ja ne kokoontuvat kerran viikossa 30 -45 min.
Tunnin kulku suunnitellaan kullekin ikäryhmälle sopivaksi.

  • 3 kk-11 kk: 30 min, huoltajan kanssa
  • 1 ja 2 -vuotiaiden ryhmät: 45 min, huoltajan kanssa
  • Perhemuskari: 45min, 2 lasta samasta perheestä huoltajan kanssa

Lapsiryhmät ilman vanhempia

3-, 4- ja 5-vuotiaat: 45 minilman huoltajaa.

Kantele-muskari (5-6 v.)

Kantelemuskarissa tutustutaan nimensä mukaisesti kanteleeseen.

Ryhmään voivat hakea 5-6-vuotta täyttävät tai täyttäneet esikouluikäiset lapset.
Kantele on Luhmossa hyvin suosittu soitin.
Kansanmusiikki-kannelta soittaa lähes 30 lasta ja nuorta opistossamme Maarit Aarvalan johdolla.
Kantele on lapsille erinomainen ensimmäinen säestyssoitin!

Kuvismuskari (4-5 v.) / Kuvis-kantelemuskari (5-7 v.)

Kuvataidemuskarissa yhdistyy sekä musiikkileikin monipuoliset työtavat laulaminen, soittaminen, liikkuminen ja rytmittely että kuvataiteen perusmenetelmien opettelu. Kuvismuskarissa käytetään erilaisia sekatekniikoita piirtämisestä maalaamiseen ja kollaasiin. Kuvataideosuus pyritään yhdistämään yhteiseen teemaan musiikin kanssa.

Kuviskantelemuskarissa soitetaan 5-kielistä kanteletta edellisten lisäksi.

Laulu-muskari (5-7 v.)

Laulumuskarissa löydetään yhdessä laulamisen ilo ja opetellaan hyvää äänenkäyttöä. Oman äänen käyttöön rohkaistaan ja kannustetaan.

Piano-muskari (5-6v.)

Pianomuskarissa tutustutaan pianoon leikkilähtöisesti muskarin työtapojen lomassa. Tunneilla lauletaan, liikutaan, rytmitellään, soitetaan rytmisoittimia, tutustutaan soittosormiin , sorminumeroihin ja rytmeihin. Piano otetaan osaksi muskarituntia ilman suuria soittamaan oppimistavotteita.

Ukulele-muskari (6-7 v.)

Soitinryhmissä tutustuaan jo lapsen käteen sopiviin soittimiin. Ukulele on monipuolinen ja hauska soitin. Ukulelella harjoitellaan sointuvaihtoja ja oman laulun säestämistä. Musiikkileikkikoulun työtavat pysyvät, ja lisäksi  on paljon yhdessä soittamista ja esiintymistä.

Soitinkaruselli

Ryhmät ovat tarkoitettu 6-8 -vuotiaille oppilaille. Alle 6-vuotiaat otetaan vain oppilasvalinnan kautta.
Oppilaat saavat 4-6 instrumentin soitonopetusta lukuvuoden aikana. Instrumentit vaihtelevat vuosittain.
Soitinkaruselli on kiva tapa tutustua useisiin soittimiin ja niiden opettajiin.
Moni on löytänyt tätä kautta oman lempisoittimensa.

Soitinpaja

Soitinpajassa opetellaan pienryhmässä (max 4 oppilasta, 6-9 -vuotiaat) soiton tekniikkaa ja musiikin alkeita leikin kautta.
Tunneilla tutustutaan pianoon/ukuleleen instrumenttina, improvisoidaan, opetellaan vapaan säestyksen alkeita ja tutustutaan nuotteihin.
Yhteissoitto on tärkeässä roolissa ja kaikki toiminta rakentuu sen ympärille.

Tiedustelut: toimisto@luhmo.fi