Luoteis-Helsingin musiikkiopiston logo

Syyslukukausi 2022

Opetus alkaa ma 15.8.
Mupe ja soitinkarusellit alkavat 22.8.

Lukukausimaksut

MUSIIKKILEIKKIKOULU JA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUSMIN/VIIKKOLUKUKAUSIMAKSU €
RYHMÄT, 0–1 VUOTIAAT45150
RYHMÄT, 1–6 -VUOTIAAT45150
KUVISMUSKARI JA KUVISKANTELEMUSKARI60195
PERHESISARUSMUSKARIT, huoltaja ja 2 lasta45235
STRIIMIMUSKARI ZOOM-YHTEYDELLÄ45100
SOITINPAJA 2–4 opp.45320
SOITINPAJA 1 opp.30340
SOITINPAJA 1 opp.45390
SOITINKARUSELLI45360
KIRJAAMISMAKSU
Uudet oppilaat
20
X