Luoteis-Helsingin musiikkiopisto siirtyy etäopetukseen ma 16.3. alkaen

Etäopiskelu 16.3.-13.5.2020     Päivitetty 2.5.2020

Hyvä Luhmon henkilökunta, huoltajat ja oppilaat,

Luhmo siirtynyt ma 16.3.-su 13.5.2020 väliseksi ajaksi etäopetukseen ja lähiopetustunteja ei anneta ollenkaan.

Paluu lähiopetukseen siirtymisestä 14.5. 20 alkaen ei koske toistiseksi TPO-oppilaitoksia, eikä näin ollen Luhmoakaan.

OKM:n on luvannut myöhemmin ottaa kantaa ns. Sivistystyön ja Tpo:n alaisten oppilaitosten toimintaan koskien lähiopetukseen paluuta.

14.5. 20 jälkeen soitto ja lauluoppilaillamme Luhmossa on  enää 4 virallista opetuspäivää jäljellä (14.5, 15.5, 20.5 ja 24.5.).

Pyrimme saamaan Opetus-ja kulttuuriministeriöltä (=OKM) ja  Aluehallintovirastolta (AVILTA) myönteisen kannan jatkaa

etäopetusta viimeiset 4 opetuspäivää, mikäli päätös siirtymisestä takaisin lähiopetukseen tehdään myös TPO-musiikkioppilaitoksille.

 

Opiston tiloissa ei järjestetä toistaiseksi lähiopetustunteja ma 16.3.2020 alkaen.

Kaikki lähikonsertti- ja lähitapahtumatoiminta on toistaiseksi keskeytetty koko kevään aikana.

 

Helsingissä 2.5.2020 Rehtori Sirpa Huuskonen

 

Tiedote 16.3.2020

Ma 16. – ti 17.3. kaikkia etäopetustunteja ei pystytä vielä valitettavasti toteuttamaan. Opettajat ovat yhteydessä oppilaisiin etäopetuksen järjestämisestä kuluvan viikon aikana.

Jo viime torstaina 12.3. hallituksen tiedonannon jälkeen ja perjantain 13.3. Helsingin kaupungin ja THL:n linjausten jälkeen suuri osa oppilaista jäi kotiin, eikä osallistunut Luhmon opetukseen. Huomattava osa jäi pois jopa soittotunneilta.

Haluamme myös omalta osaltamme estää/hidastaa koronaviruksen leviämistä. Olemme huolissamme riskiryhmiin kuuluvista oppilaistamme ja heidän perheistään sekä henkilökunnastamme.

Todennäköisyys sille, että peruskoulut ja lukiot siirtyvät lähitulevaisuudessa etäopetukseen tai niiden toiminta keskeytetään viranomaisen päätöksellä määräajaksi on suuri. Osa oppilaitoksista on jo siirtynyt etäopetukseen ainakin osittain. Haluamme varautua osaltamme tähän käynnistämällä jo nyt etäopetuskokeilun.

INSTRUMENTTIOPPILAAT:

Soitto- tai lauluopettaja ottaa oppilaaseen yhteyttä tämän viikon aikana solistisen soitto- tai laulutunnin etäopetuksen järjestämisestä.

Tunnit pidetään etänä erilaisten teknisten sovellusten ja laitteiden avulla.
Tällä viikolla 16.3.-20.3. on tärkeintä, että sovitte opettajan kanssa, miten etäopetusyhteys luodaan ja haluatteko olla etäopetustilanteessa paikalla alle 12-vuotiaan oppilaan kohdalla.
Oppitunti ei kokeilun aikana välttämättä ole samanpituinen tai samana ajankohtana kuin oppilaan normaalitunti.

Etäopetusperiodilla keskitytään enemmän musiikin kuuntelemiseen ja itsenäisen työskentelyn kehittämiseen.
Kotiharjoittelunkin määrä lisääntyy toivottavasti, koska kotona vietetään aikaa enemmän.

Jos oppilas on sairas, etäopetustuntiakaan ei pidetä. Sairaana ei hyödy opetuksesta.
Sama koskee opettajien sairastumista, silloin ei pidetä etäopetustuntejakaan.

Etäopetusaikana sijaisen palkkaamien on vaikeaa ja se ei välttämättä hyödytä oppilastakaan.

Instrumenttioppilaiden ryhmäaineet (mupe-, alkupolku- ja yhtesimusisointitunnit)

Soitto-ja laulutunnit on helpompi järjestää eri teknisin keinoin.
Sen sijaan yhtye ja mupetunnit järjestyvät näin ensi alkuun sähköpostin välityksellä.
Opettajat lähettävät oppilaille läksyjä ja tehtäviä sähköpostitse.

 

MUSKARI, SOITINPAJA JA SOITINKARUSELLI

 

Muskareiden ja soitinkarusellin kohdalla mietimme etäopetusratkaisuja alkuviikon aikana.

Muskari- ja soitinkarusellitunteja ei pidetä etänä alkuviikosta.

Kaikkiin oppilaisiin ollaan kuluvan viikon aikana yhteydessä etäopetuksen järjestämisestä.

 

Kauppakeskus Kaaren muskariryhmät

Kaaren muskariryhmien opetus keskeytetään/siirreetään. Oppilaille on lähetetty tiedote asiasta.

 

Poikkeuksellisesta tilanteesta

Musiikki saa oppilaan ja perheiden ajatukset toivottavasti muualle. Oppilaita voi rauhoitella keskustelemalla siitä, että koronatilanne on Suomessa hallinnassa eikä kukaan henkilöstöstä tai oppilaista Luhmossa ole sairastunut tietojemme mukaan koronavirukseen.

Etäopetuksella varmistetaan, että kaikki pääsisivät opetuksen pariin ja saisivat musiikin avulla mukavaa tekemistä.
Etäoppitunti voi olla normaaliin oppitunnin aikaan, mutta se voi myös olla poikkeusaikaan. Oma opettaja tiedottaa asiasta

Lukukausimaksut

Luoteis-Helsingin musiikkiopisto on lakisääteinen taiteenperusoppilaitos, ja toimintamme vertautuu lähinnä peruskouluihin ja päiväkoteihin. Toimintamme keskeyttämisestä voi tehdä päätöksen ainoastaan terveysviranomainen.

http://www.musicedu.fi/sml-ajankohtaista/okm-kommentoi-oppilaitosten-sulkemista/

Toistaiseksi oppilaille ei ole tulossa maksuhuojennuksia tai lukukausimaksujen palautuksia tilanteesta johtuen. Oppilaan lukukausimaksuista sovittuja maksuaikatauluja tulee noudattaa. Opetusjärjestelyistä johtuvien muutosten vuoksi kevään 2020 lukukausimaksuista ei myönnetä alennuksia tai palautuksia.