Luoteis-Helsingin musiikkiopisto siirtyy etäopetukseen ma 16.3. alkaen

Etäopiskelu 16.3.-13.5.2020

Hyvä Luhmon henkilökunta, huoltajat ja oppilaat,

Luhmo siirtyy etäopetukseen tällä ilmoituksella ma 16.3.-su 13.5.2020 väliseksi ajaksi.

Opiston tiloissa ei järjestetä lainkaan lähiopetustunteja ma 16.3.2020 alkaen.

Kaikki konsertti- ja tapahtumatoiminta on toistaiseksi keskeytetty.

Ma 16. – ti 17.3. kaikkia etäopetustunteja ei pystytä vielä valitettavasti toteuttamaan. Opettajat ovat yhteydessä oppilaisiin etäopetuksen järjestämisestä kuluvan viikon aikana.

Syitä etäopetukseen siirtymiselle on useita. Toistaiseksi tiedossamme ei ole Luhmon oppilaiden tai henkilökunnan koronavirustartuntaa tai sille altistumista, vaan etäopetukseen siirtyminen on varotoimenpide.

Jo viime torstaina 12.3. hallituksen tiedonannon jälkeen ja perjantain 13.3. Helsingin kaupungin ja THL:n linjausten jälkeen suuri osa oppilaista jäi kotiin, eikä osallistunut Luhmon opetukseen. Huomattava osa jäi pois jopa soittotunneilta.

Haluamme myös omalta osaltamme estää/hidastaa koronaviruksen leviämistä. Olemme huolissamme riskiryhmiin kuuluvista oppilaistamme ja heidän perheistään sekä henkilökunnastamme.

Todennäköisyys sille, että peruskoulut ja lukiot siirtyvät lähitulevaisuudessa etäopetukseen tai niiden toiminta keskeytetään viranomaisen päätöksellä määräajaksi on suuri. Osa oppilaitoksista on jo siirtynyt etäopetukseen ainakin osittain. Haluamme varautua osaltamme tähän käynnistämällä jo nyt etäopetuskokeilun.

INSTRUMENTTIOPPILAAT:

Soitto- tai lauluopettaja ottaa oppilaaseen yhteyttä tämän viikon aikana solistisen soitto- tai laulutunnin etäopetuksen järjestämisestä.

Tunnit pidetään etänä erilaisten teknisten sovellusten ja laitteiden avulla.
Tällä viikolla 16.3.-20.3. on tärkeintä, että sovitte opettajan kanssa, miten etäopetusyhteys luodaan ja haluatteko olla etäopetustilanteessa paikalla alle 12-vuotiaan oppilaan kohdalla.
Oppitunti ei kokeilun aikana välttämättä ole samanpituinen tai samana ajankohtana kuin oppilaan normaalitunti.

Etäopetusperiodilla keskitytään enemmän musiikin kuuntelemiseen ja itsenäisen työskentelyn kehittämiseen.
Kotiharjoittelunkin määrä lisääntyy toivottavasti, koska kotona vietetään aikaa enemmän.

Jos oppilas on sairas, etäopetustuntiakaan ei pidetä. Sairaana ei hyödy opetuksesta.
Sama koskee opettajien

Instrumenttioppilaiden ryhmäaineet (mupe-, alkupolku- ja yhtesimusisointitunnit)

Soitto-ja laulutunnit on helppo järjestää eri teknisin keinoin.
Sen sijaan yhtye ja mupetunnit järjestyvät näin ensi alkuun sähköpostin välityksellä.
Opettajat lähettävät oppilaille läksyjä ja tehtäviä sähköpostitse.

 

 

 

MUSKARI, SOITINPAJA JA SOITINKARUSELLI

 

Muskareiden ja soitinkarusellin kohdalla mietimme etäopetusratkaisuja alkuviikon aikana.

Muskari- ja soitinkarusellitunteja ei pidetä etänä alkuviikosta.

Kaikkiin oppilaisiin ollaan kuluvan viikon aikana yhteydessä etäopetuksen järjestämisestä.

 

Kauppakeskus Kaaren muskariryhmät

Kaaren muskariryhmien opetus keskeytetään/siirreetään. Oppilaille on lähetetty tiedote asiasta.

 

Poikkeuksellisesta tilanteesta

Musiikki saa oppilaan ja perheiden ajatukset toivottavasti muualle. Oppilaita voi rauhoitella keskustelemalla siitä, että koronatilanne on Suomessa hallinnassa eikä kukaan henkilöstöstä tai oppilaista Luhmossa ole sairastunut tietojemme mukaan koronavirukseen.

Etäopetuksella varmistetaan, että kaikki pääsisivät opetuksen pariin ja saisivat musiikin avulla mukavaa tekemistä.
Etäoppitunti voi olla normaaliin oppitunnin aikaan, mutta se voi myös olla poikkeusaikaan. Oma opettaja tiedottaa asiasta

Lukukausimaksut

Luoteis-Helsingin musiikkiopisto on lakisääteinen taiteenperusoppilaitos, ja toimintamme vertautuu lähinnä peruskouluihin ja päiväkoteihin. Toimintamme keskeyttämisestä voi tehdä päätöksen ainoastaan terveysviranomainen.

http://www.musicedu.fi/sml-ajankohtaista/okm-kommentoi-oppilaitosten-sulkemista/

Toistaiseksi oppilaille ei ole tulossa maksuhuojennuksia tai lukukausimaksujen palautuksia tilanteesta johtuen. Oppilaan lukukausimaksuista sovittuja maksuaikatauluja tulee noudattaa. Opetusjärjestelyistä johtuvien muutosten vuoksi kevään 2020 lukukausimaksuista ei myönnetä alennuksia tai palautuksia.

 

Loppukevään opinnoista

 

Ilmoitamme viimeistään 29.3.2020 opintojen jatkumisesta ja opintojen toteuttamistavasta etäopiskelukokeilun jälkeen (30.3.2020 alkaen).