Luhmo siirtyy etäopetukseen 30.11.2020 alkaen

LUHMON KAIKKI OPETUS SIIRTYY ETÄOPETUKSEEN 30.11.2020 alkaen toistaiseksi.
Joululomaa vietämme 21.12.20-6.1.2021

Yksilöopetus

Yksilöopetus siirtyy maanantaista 30.11.2020 alkaen etäopetukseen. Lähtökohtaisesti soitto- ja laulutuntien ajankohdat pysyvät lukujärjestyksen mukaisina. Opettajat ovat yhteydessä oppilaisiin tuntien käytännön toteutuksesta. Etätunnit eivät välttämättä ole kestoltaan lähituntien mittaisia, ja ne voidaan toteuttaa myös muutoin kuin etävideoyhteyden avulla.

Musiikin varhaiskasvatus (muskari, soitinkaruselli ja soitinpaja)

Musiikin varhaiskasvatus siirtyy maanantaista 30.11.2020 alkaen etäopetukseen.

Muskaritunteja ei välttämättä pidetä lukujärjestyksen mukaisina etätunteina, vaan oppilaille  saatetaan lähetettää opetusvideot ja -tehtävät. Vaihtoehtoisesti opettaja ottaa etäyhteyden (esim. striimitunti) oppilaisiin.

Soitinkarusellitunteja ei pidetä lukujärjestyksen mukaisina etätunteina. Oppilaille lähetetään opetusvideot ja -tehtävät, tai vaihtoehtoisesti opettaja ottaa etäyhteyden oppilaisiin. Oma opettaja tiedottaa asiasta.

Soitinpajatunteja ei välttämättä pidetä lukujärjestyksen mukaisina etätunteina. Oppilaille lähetetään opetusvideot ja -tehtävät, tai vaihtoehtoisesti opettaja ottaa etäyhteyden oppilaisiin. Oma opettaja tiedottaa asiasta.

Mupe ja alkupolku

Kaikki mupe- ja alkupolkuryhmät siirtyvät maanantaista 30.11.2020 alkaen etäopetukseen. Tunteja ei välttämättä pidetä lukujärjestyken mukaisesti, vaan oppilaille voidaan lähettää opetusvideoita ja -tehtäviä.

Oma opettaja tiedottaa asiasta.

Orkesterit ja yhtyeet

Kaikki orkesteri-, yhtye- ja muu ryhmäopetus siirtyy maanantaista 30.11.2020 alkaen etäopetukseen. Opetus tulee tapahtumaan etätunteina, pieninä videointitehtävinä tai muulla opettajan tiedottamalla tavalla. Opettajasi ottaa sinuun yhteyttä ennen ensimmäistä tuntia.

Konsertit, suoritukset ja muut arviointitilaisuudet

30.11.2020 alkaen pidettävät konsertit, suoritukset ja arviointitilaisuudet perutaan/siirretään toteutettavaksi kevätlukukaudella 2021.

 

Opiston tiloihin jäänyt omaisuus

Opiston tiloihin jääneen omaisuuden voi noutaa opistolta.

Noudosta tulee sopia etukäteen sähköpostitse toimisto@luhmo.fi tai puhelimitse 050 564 3557.

Toimistonväki on joululomalla  21.12.20-3.1.21 välisenä aikana.

 

Lukukausimaksuista

Luhmo siirtyy etäopetukseen Helsingin kaupungin ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston 27.11.2020 ilmoittamien rajoitustoimien mukaisesti 30.11.-31.1.2021 väliseksi ajaksi.

Lähiopetus korvataan etäopetuksella.

Etäopetukseen siirtyminen ei vaikuta lukukausimaksuihin tai sovittuihin maksuaikatauluihin.

 

Kysymykset ja palautteet

Jos teillä on kysymyksiä tai palautetta lukukausimaksuihin tai opetusjärjestelyihin liittyen, olettehan yhteydessä: toimisto@luhmo.fi

Opetuksen käytännön toteutukseen liittyviin kysymyksiin vastaavat opettajat. Huomioittehan kuitenkin, että opettajat joutuvat viikonlopun ja alkuviikon aikana järjestelämään lukujärjestystä ja tekemään muita järjestelyitä. Opettajat ottavat itse oppilaisiin yhteyttä.