Koronapäivitys la 14.3.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön kannan mukaisesti oppilaitoksen sulkemisesta ei päätä oppilaitostaho, vaan kunnan terveysviranomaiset.

OKM kommentoi oppilaitosten sulkemista

Luhmo selvitää OKM:n kanssa yhteistyössä tilannetta ja tiedottaa oppilaita ja huoltajia asiasta myöhemmin.

Toistaiseksi näyttää siltä, että opetustoiminnan keskeyttäminen (ml. ryhmäaineiden opetus) tulee kysymykseen vain siinä tapauksessa, että esimerkiksi peruskoulujen toiminta keskeytetään. Lakisääteisenä taiteenperusoppilaitoksena toimintamme on verrattavissa lähinnä päiväkoteihin ja peruskouluihin.

Selvitämme OKM:n kanssa yhteistyössä muita varotoimenpiteitä ja opetuksen toteuttamistapoja (etäopetusmallit, uudenlaiset opetusjärjestelyt). Kaikista opetukseen vaikuttavista muutoksista tiedotetaan oppilaita ja huoltajia.

Läsnäoloa vaativa opetus:

Lähtökohtaisesti läsnäoloa vaativaan opetukseen osallistumisesta ei ole tehty aiemmasta poikkeavia linjauksia.
Muistutamme kuitenkin, että oppilaiden tulee tavallista matalammalla kynnyksellä jäädä kotiin, mikäli tuntee itsensä sairaaksi tai puolikuntoiseksi.

Mikäli oppilas ei syystä tai toisesta aio osallistua opetukseen, pyydämme olemaan opettajaan asiasta yhteydessä. Ymmärrämme oppilaiden ja perheiden huolen tilanteesta ja pyrimme turvaamaan oppilaidemme ja henkilökuntamme terveyden lisäksi myös sen, ettei oppilaan opinnot vaarannu tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.