All contact teaching suspended

Due to COVID-19, all contact teaching at the music institute will be suspended with immediate effect until May 13.

Your teacher will contact you about the distance sessions and other distance learning methods.

For further information, do not hesitate to contact us at toimisto@luhmo.fi

 

Luoteis-Helsingin musiikkiopisto siirtyy etäopetukseen ma 16.3. alkaen

Etäopiskelu 16.3.-13.5.2020     Päivitetty 2.5.2020

Hyvä Luhmon henkilökunta, huoltajat ja oppilaat,

Luhmo siirtynyt ma 16.3.-su 13.5.2020 väliseksi ajaksi etäopetukseen ja lähiopetustunteja ei anneta ollenkaan.

Paluu lähiopetukseen siirtymisestä 14.5. 20 alkaen ei koske toistiseksi TPO-oppilaitoksia, eikä näin ollen Luhmoakaan.

OKM:n on luvannut myöhemmin ottaa kantaa ns. Sivistystyön ja Tpo:n alaisten oppilaitosten toimintaan koskien lähiopetukseen paluuta.

14.5. 20 jälkeen soitto ja lauluoppilaillamme Luhmossa on  enää 4 virallista opetuspäivää jäljellä (14.5, 15.5, 20.5 ja 24.5.).

Pyrimme saamaan Opetus-ja kulttuuriministeriöltä (=OKM) ja  Aluehallintovirastolta (AVILTA) myönteisen kannan jatkaa

etäopetusta viimeiset 4 opetuspäivää, mikäli päätös siirtymisestä takaisin lähiopetukseen tehdään myös TPO-musiikkioppilaitoksille.

 

Opiston tiloissa ei järjestetä toistaiseksi lähiopetustunteja ma 16.3.2020 alkaen.

Kaikki lähikonsertti- ja lähitapahtumatoiminta on toistaiseksi keskeytetty koko kevään aikana.

 

Helsingissä 2.5.2020 Rehtori Sirpa Huuskonen

 

Tiedote 16.3.2020

Ma 16. – ti 17.3. kaikkia etäopetustunteja ei pystytä vielä valitettavasti toteuttamaan. Opettajat ovat yhteydessä oppilaisiin etäopetuksen järjestämisestä kuluvan viikon aikana.

Jo viime torstaina 12.3. hallituksen tiedonannon jälkeen ja perjantain 13.3. Helsingin kaupungin ja THL:n linjausten jälkeen suuri osa oppilaista jäi kotiin, eikä osallistunut Luhmon opetukseen. Huomattava osa jäi pois jopa soittotunneilta.

Haluamme myös omalta osaltamme estää/hidastaa koronaviruksen leviämistä. Olemme huolissamme riskiryhmiin kuuluvista oppilaistamme ja heidän perheistään sekä henkilökunnastamme.

Todennäköisyys sille, että peruskoulut ja lukiot siirtyvät lähitulevaisuudessa etäopetukseen tai niiden toiminta keskeytetään viranomaisen päätöksellä määräajaksi on suuri. Osa oppilaitoksista on jo siirtynyt etäopetukseen ainakin osittain. Haluamme varautua osaltamme tähän käynnistämällä jo nyt etäopetuskokeilun.

INSTRUMENTTIOPPILAAT:

Soitto- tai lauluopettaja ottaa oppilaaseen yhteyttä tämän viikon aikana solistisen soitto- tai laulutunnin etäopetuksen järjestämisestä.

Tunnit pidetään etänä erilaisten teknisten sovellusten ja laitteiden avulla.
Tällä viikolla 16.3.-20.3. on tärkeintä, että sovitte opettajan kanssa, miten etäopetusyhteys luodaan ja haluatteko olla etäopetustilanteessa paikalla alle 12-vuotiaan oppilaan kohdalla.
Oppitunti ei kokeilun aikana välttämättä ole samanpituinen tai samana ajankohtana kuin oppilaan normaalitunti.

Etäopetusperiodilla keskitytään enemmän musiikin kuuntelemiseen ja itsenäisen työskentelyn kehittämiseen.
Kotiharjoittelunkin määrä lisääntyy toivottavasti, koska kotona vietetään aikaa enemmän.

Jos oppilas on sairas, etäopetustuntiakaan ei pidetä. Sairaana ei hyödy opetuksesta.
Sama koskee opettajien sairastumista, silloin ei pidetä etäopetustuntejakaan.

Etäopetusaikana sijaisen palkkaamien on vaikeaa ja se ei välttämättä hyödytä oppilastakaan.

Instrumenttioppilaiden ryhmäaineet (mupe-, alkupolku- ja yhtesimusisointitunnit)

Soitto-ja laulutunnit on helpompi järjestää eri teknisin keinoin.
Sen sijaan yhtye ja mupetunnit järjestyvät näin ensi alkuun sähköpostin välityksellä.
Opettajat lähettävät oppilaille läksyjä ja tehtäviä sähköpostitse.

 

MUSKARI, SOITINPAJA JA SOITINKARUSELLI

 

Muskareiden ja soitinkarusellin kohdalla mietimme etäopetusratkaisuja alkuviikon aikana.

Muskari- ja soitinkarusellitunteja ei pidetä etänä alkuviikosta.

Kaikkiin oppilaisiin ollaan kuluvan viikon aikana yhteydessä etäopetuksen järjestämisestä.

 

Kauppakeskus Kaaren muskariryhmät

Kaaren muskariryhmien opetus keskeytetään/siirreetään. Oppilaille on lähetetty tiedote asiasta.

 

Poikkeuksellisesta tilanteesta

Musiikki saa oppilaan ja perheiden ajatukset toivottavasti muualle. Oppilaita voi rauhoitella keskustelemalla siitä, että koronatilanne on Suomessa hallinnassa eikä kukaan henkilöstöstä tai oppilaista Luhmossa ole sairastunut tietojemme mukaan koronavirukseen.

Etäopetuksella varmistetaan, että kaikki pääsisivät opetuksen pariin ja saisivat musiikin avulla mukavaa tekemistä.
Etäoppitunti voi olla normaaliin oppitunnin aikaan, mutta se voi myös olla poikkeusaikaan. Oma opettaja tiedottaa asiasta

Lukukausimaksut

Luoteis-Helsingin musiikkiopisto on lakisääteinen taiteenperusoppilaitos, ja toimintamme vertautuu lähinnä peruskouluihin ja päiväkoteihin. Toimintamme keskeyttämisestä voi tehdä päätöksen ainoastaan terveysviranomainen.

http://www.musicedu.fi/sml-ajankohtaista/okm-kommentoi-oppilaitosten-sulkemista/

Toistaiseksi oppilaille ei ole tulossa maksuhuojennuksia tai lukukausimaksujen palautuksia tilanteesta johtuen. Oppilaan lukukausimaksuista sovittuja maksuaikatauluja tulee noudattaa. Opetusjärjestelyistä johtuvien muutosten vuoksi kevään 2020 lukukausimaksuista ei myönnetä alennuksia tai palautuksia.

 

Koronapäivitys la 14.3.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön kannan mukaisesti oppilaitoksen sulkemisesta ei päätä oppilaitostaho, vaan kunnan terveysviranomaiset.

OKM kommentoi oppilaitosten sulkemista

Luhmo selvitää OKM:n kanssa yhteistyössä tilannetta ja tiedottaa oppilaita ja huoltajia asiasta myöhemmin.

Toistaiseksi näyttää siltä, että opetustoiminnan keskeyttäminen (ml. ryhmäaineiden opetus) tulee kysymykseen vain siinä tapauksessa, että esimerkiksi peruskoulujen toiminta keskeytetään. Lakisääteisenä taiteenperusoppilaitoksena toimintamme on verrattavissa lähinnä päiväkoteihin ja peruskouluihin.

Selvitämme OKM:n kanssa yhteistyössä muita varotoimenpiteitä ja opetuksen toteuttamistapoja (etäopetusmallit, uudenlaiset opetusjärjestelyt). Kaikista opetukseen vaikuttavista muutoksista tiedotetaan oppilaita ja huoltajia.

Läsnäoloa vaativa opetus:

Lähtökohtaisesti läsnäoloa vaativaan opetukseen osallistumisesta ei ole tehty aiemmasta poikkeavia linjauksia.
Muistutamme kuitenkin, että oppilaiden tulee tavallista matalammalla kynnyksellä jäädä kotiin, mikäli tuntee itsensä sairaaksi tai puolikuntoiseksi.

Mikäli oppilas ei syystä tai toisesta aio osallistua opetukseen, pyydämme olemaan opettajaan asiasta yhteydessä. Ymmärrämme oppilaiden ja perheiden huolen tilanteesta ja pyrimme turvaamaan oppilaidemme ja henkilökuntamme terveyden lisäksi myös sen, ettei oppilaan opinnot vaarannu tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Koronaviruksen ja flunssakauden vaikutus opiskeluun (jatkuvasti päivittyvä)

PÄIVITYS 13.3.2020: Pe 13.3.2020 Luhmon opetus järjestetään normaalisti, ellei toisin ole ilmoitettu. Ryhmäaineiden (soitinpaja ja musiikkileikkikoulu) tunnit perutaan pe 13.3.2020. Ryhmien jatkosta tiedotetaan myöhemmin.

Kaikki maaliskuun konsertit ja tapahtumat perutaan. Huhti- ja toukokuun tapahtumista tiedotetaan myöhemmin.

 

 

Tässä tiedotteessa käydään läpi yleisiä Covid-19-koronavirukseen liittyviä kysymyksiä Luoteis-Helsingin musiikkiopiston toimintaan.

Luoteis-Helsingin musiikkiopiston noudattaa koronaviruksen osalta ensisijaisesti aina viranomaisten antamia ohjeita.

 

1. Miten toimin, jos olen sairas?

Jää tavallista herkemmin kotiin tuntiessasi itsesi sairaaksi. Ilmoita poissaolosta opettajalle normaaliin tapaan. Älä myöskään tule puolikuntoisena tunneille. Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan tai altistuneesi koronavirukselle, ota yhteyttä oman alueesi sairaalaan tai terveyskeskuksen päivystykseen. Saat tarvittaessa sieltä ohjeet hoitoon hakeutumiselle. Soita tarvittaessa Helsingin kaupungin neuvontapuhelimeen 09 310 10024.

Huomioithan, että opettaja voi kieltää sairaan oppilaan osallistumisen opetukseen.

 

2. Voinko olla osallistumatta läsnäoloa vaativaan opetukseen?

Nykytietoihin perustuen ei ole tarvetta erityisjärjestelyille, ja opetus ja muu toiminta Luoteis-Helsingin musiikkiopistossa jatkuu normaalisti. Läsnäoloa vaativaan opetukseen tulee siis lähtökohtaisesti osallistua, ellei ole sairas, puolikuntoinen tai epäile esimerkiksi altistuneensa koronavirukselle. Näissä tapaukissa opetukseen ei saa osallistua.

 

3. Miten toimitaan, jos opettaja on estynyt opettamasta?

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan aina saamaan sijaisen pitämään tunnit. Mikäli tämä ei onnistu, tunnit perutaan.

 

4. Mistä saan tiedon, jos opetus peruuntuu?

Saat tiedon opettajaltasi tai toimistosta. Samaa päivää koskevat peruutukset pyritään aina lähettämään tekstiviestitse. Huolehdithan, että yhteystietosi ovat ajan tasalla.

 

5. Miten musiikkiopiston opetus- ja yhteistilojen hygieniasta huolehditaan?

Siivous- ja desinfiointitoimia on tehostettu musiikkiopiston tiloissa. Oppilaita ja henkilökuntaa pyydetään pesemään kädet opistolle tullessa sekä tuntien välissä ja jälkeen. Käsihuuhteet löytyvät wc-tiloista.